PAYLAŞ
ANA SAYFA

BİLDİRİLER

• Hasmaden, F., Yakupoğlu E. 2013. “Sürdürülebilir Ekolojik Yerleşmelere Örnek Olarak Freiburg Şehri”, 25. Uluslar arası Bursa Yapı ve Yaşam Kongresi, Bursa Mimarlar Odası, Bildiri ve Sunumu, Bursa, 139-145.
• Hasmaden, F., 2013. “Mimarlık Eğitiminde Sürdürülebilirlik ve Örnek Programlar”, VIII. Uluslar arası Sinan Sempozyumu, Trakya Üniversitesi, Bildiri ve Sunumu, Edirne, 145-150.
• Ayçam, İ., Hasmaden, F. 2013. “Sürdürülebilir Yenileme Stratejileri ve Örnek Yenileme Çalışması”, Akıllı ve Yeşil Binalar Kongresi, Gazi Üniversitesi, Bildiri ve Sunumu, Ankara, 265-273.
• Hasmaden, F., Ayçam, İ. 2015. “Mevcut Ofis Yapılarında Şeffaf Kabuğa Yönelik Enerji Etkin Yenilemenin Önemi ve Alan Çalışması, II. Uluslararası Sürdürülebilir Binalar Sempozyumu (ISBS), Gazi Üniversitesi, Ankara, 1000-1006.